Bestuur

In 2014 ontving het toenmalige Modern East Asia Research Centre (MEARC) een gift van
het Vaes-Elias Fonds door bemiddeling van het Leids Universitair Fonds. Het Bestuur van MEARC, in samenspraak met de drie directeuren besloot naar aanleiding hiervan tot een volledige vernieuwing van de stichting, met inbegrip van een nieuwe bestuursstructuur. Ook de naam werd gewijzigd en in januari 2016 ging het LeidenAsiaCentre officieel van
start. Het mandaat van het bestuur werd uitgebreid en met ingang van 1 januari 2017
wordt het bestuur gevormd door de drie directeuren, met Franke Pieke als uitvoerende directeur. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden van het jaarprogramma van het LeidenAsiaCentre, zowel wat het onderzoek betreft als de publieksactiviteiten.

Frank Pieke

Uitvoerende directeur
lees meer

Kasia Cwiertka

Directeur
lees meer

Remco Breuker

Directeur
lees meer

manager

Lily Sprangers

Manager
lees meer

research fellows

Bettine Vriesekoop

lees meer

Brechtje Spreeuwers

lees meer

Rogier Busser

lees meer

Vincent Chang

lees meer

student assistenten

Anoma van der Veere

Marte Boonen

Pieter Velghe

stagiaires

Laura Dusselaar

Pam van Ipenburg

Raad van toezicht en de Internationale adviesraad

Een Raad van Toezicht (RvT), die twee keer per jaar bijeenkomt, ziet er op toe dat de activiteiten van het LeidenAsiaCentre het door de RvT en Internationale Adviesraad vastgestelde beleid reflecteren.

Met ingang van 1 januari 2017 is de samenstelling van de RvT als volgt:

• Voorzitter: André van Heemstra (vm. CEO Unilever, Voorzitter Global Compact) 
• Decaan Faculteit Geesteswetenschappen
Constance de Klerk-Waller, Voorzitter Leids Universiteits Fonds (LUF)
• Dr. Ben Knapen (senator)
Ralph Kröner (advocaat, partner Eversheds)

De RvT wordt bijgestaan door een Internationale Adviesraad (IAC) die is samengesteld uit wetenschappers en bestuurders, die zich bezighouden met (Oost-) Azië en een breed scala van disciplines vertegenwoordigen. De IAC komt één keer per jaar bijeen om het onderzoek en de publieksactiviteiten van het LeidenAsiaCentre te evalueren. Ook adviseert zij over recente ontwikkelingen en draagt ze bij aan de versterking van het netwerk van het LeidenAsiaCentre.

De IAC bestaat uit:

• Prof. Bill Callahan London School of Economics
• Prof. Valerié Gélèzeau EHESS (Paris/IIAS)
• Prof. (mw) Emiko Ochiai Kyoto University
• Prof. Gert Oostindie Director Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (Leiden)
• Dr. Philippe Peycam Director International Institute Asian Studies (Leiden)
• Prof. Jennifer Robertson Michigan, Ann Arbor
Monika Sie Dhian Ho Director Netherlands Institute for International Relations Clingendael
Lay Hwee Yeo European Union Centre/Singapore Institute of International Affairs/National University of   Singapore

partners in research and knowledge