Europa en Azië

Hoe kijken Chinese media naar Nederland?

De afgelopen tien jaar hebben de Chinese media uitgebreid en in toenemende mate aandacht besteed aan Nederland. Toch weten we nog steeds heel weinig van hoe Nederland, en in bredere zin Europa, in China nu precies onder de aandacht wordt gebracht en waarom bepaalde onderwerpen en invalshoeken worden gekozen.

Deze beperkte kennis maakt een effectieve Nederlandse publieksdiplomatie moeilijk. Het is daardoor ook lastig om effectief en in het belang van het Nederlandse zakenleven aan Holland-promotie te doen. Instellingen en bedrijven in Nederland die overwegen om Chinese verslaggevers en verslaggeving te faciliteren en richting te geven beschikken vaak niet over de noodzakelijke informatie om een mediastrategie op te baseren. Niet alleen ontbreekt er een helder beeld van welke Chinese media en sociale platforms het meest relevant zijn in de beeldbepaling over Nederland, ook is weinig bekend over welke opvattingen over Nederland er leven bij Chinese redacteuren en verslaggevers. Het is niet goed bekend hoe Nederland zich in Chinese ogen onderscheidt van andere Europese landen.

Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in deze en aanverwante zaken, zodat (semi-) overheidsinstanties en marktpartijen beter in staat gesteld worden om tot meer onderbouwde strategieën te komen in hun benadering van Chinese (sociale en conventionele) media en journalisten. Het onderzoek is relevant voor beleidsmakers met belangstelling voor het creëren, verdiepen en bijstellen van opvattingen over Nederland en Europa in Chinese media. Het onderzoek is tevens relevant voor maatschappelijke organisaties en marktpartijen die meer willen weten over de voornaamste behoeften en de daarmee samenhangende vragen in China, en over hoe die vragen te koppelen zijn aan wat Nederland te bieden heeft op het gebied van zakelijke mogelijkheden en specifieke Nederlandse expertise.

Reikwijdte en methode

Dit project kijkt zowel naar de mediapraktijken van Chineestalige media in Nederland en Europa als naar de verslaggeving over Nederland en Europa vanuit China zelf. Het project verzamelt bestaande en nieuwe informatie over de aanwezigheid en de strategieën van Chinese media in Europa, over Chineestalige mediaplatformen in Nederland en over Chinese media die verslag doen over Europa vanuit China. Daarnaast brengt het op basis van eigen onderzoek in kaart welke veelvoorkomende ideeën er zitten achter verschillende Chinese mediapraktijken en beleidskeuzes.

Gedurende het hele onderzoeksproces zullen betrokken onderzoekers actief overleggen met relevante partijen in Nederland om ook hun input in het onderzoek mee te nemen. Dat moet ertoe leiden dat de relevantie van de onderzoeksresultaten zo hoog mogelijk is voor alle betrokken partijen. 

Het verzamelen van data vindt plaats binnen drie onderling samenhangende deelprojecten (zie hieronder), die zich elk richten op een specifiek aspect van het project, en die geleid worden door een researcher met specifieke expertise op dat deelgebied.

Deelprojecten

1. Chinese journalisten in Europa: Wat weten we over ze en hoe kunnen beleidsmakers ze faciliteren in hun werk?

Dit deelproject brengt de aanwezigheid van Chinese media in kaart door middel van interviews ter plaatse met belangrijke journalisten die werken voor een aantal van de voornaamste nieuwsorganisaties in verschillende Europese steden. De interviews zijn bedoeld om de volgende inzichten op te leveren:

  • het verkrijgen van een beeld van de voornaamste mediaorganisaties, van hun prioriteiten in de verslaggeving en van hun personele bezetting.
  • het begrijpen van de behoeften van Chinese correspondenten en van de hindernissen waarmee ze te maken krijgen.

Hoofdonderzoeker: Professor Pál Nyíri, Professor of Global History from an Anthropological Perspective aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

2. Hoe wordt Nederland voorgesteld in Chinese (sociale) media?

Dit deelproject onderzoekt Chineestalige verslaggeving op bepaalde (sociale) mediaplatformen, zowel verslaggeving door Chinese als door niet-Chinese (semi-)professionele verslaggevers en door organisaties gevestigd in Nederland.  

De nadruk ligt daarbij vooral op twee aspecten:

  • ‍‘Holland-promotie’, waarbij het gaat om zaken als toerisme, handel, lifestyle, economische ontwikkelingen en informatie over studie in het buitenland.
  • ‘Publieksdiplomatie’, waarbij het gaat om zaken als mensenrechten, de ontwikkeling van een ‘civil society’, democratie, vrijheid van meningsuiting, goed bestuur en het milieu.

Het onderzoek kijkt naar hoe deze onderwerpen worden behandeld op mediaplatforms als Helan Online/RNW, Gogodutch, Holland One en Weikoko, en op (semi-) overheidsplatforms. Het kijkt ook naar hoe deze berichtgeving in China zelf wordt ontvangen.

Hoofdonderzoeker: Wang Bei, media- en communicatiespecialist China-Europa, voormalig programmamanager China bij Radio Nederland Wereldomroep.  

3. Chinese redacteuren in China: wat zijn hun afwegingen in de verslaggeving over Europa?

Het derde deelproject gaat over de media in China zelf. Het wil in kaart brengen welke factoren bijdragen aan het huidige beeld van Nederland en Europa in de Chinese media, en hoe redacteuren zelf over Nederland en Europa denken. Hoe kiezen zij hun onderwerpen en invalshoeken? Welke bronnen gebruiken zij daarbij, en hoe schatten zij die bronnen in? Welke beperkingen en eisen spelen een rol bij het maken van keuzes voor bepaalde onderwerpen?

De media die in China bezocht worden zijn gekozen om hun variëteit op vier aspecten: regionale versus nationale media, media die dicht bij de partij staan versus media die een meer onafhankelijke positie innemen, gedrukte media versus online media, radio en televisie en algemene media versus zakelijk gerichte media.

Hoofdonderzoeker: Garrie van Pinxteren, senior visiting research fellow aan Clingendael, docent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig correspondent voor NRC Handelsblad en de NOS in China.

Contact

Het project wordt gezamenlijk gecoördineerd door Professor Frank Pieke, Garrie van Pinxteren and Lily Sprangers, manager van het LeidenAsiaCentre.

doel

Inzicht in de wijze waarop beeldvorming over Nederland en Europa in de Chinese media tot stand komt.

partners

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met diverse partners in Nederland. Meer informatie volgt.

looptijd

oktober 2015 - februari 2017

contact

Dit project wordt gezamenlijk gecoördineerd door Frank Pieke en Garrie van Pinxteren.

office@leidenasiacentre.nl

onderzoekers

Frank Pieke

lees meer
No items found.
No items found.

Andere betrokken onderzoekers

Pal Nyíri

Wang Bei

Garrie van Pinxteren

Gerelateerde evenementen

Gerelateerde nieuwsitems

No items found.

Blijf op de Hoogte

Meld u aan voor de LeidenAsiaCentre mailing

partners in research and knowledge