Thema's en projecten

Het LeidenAsiaCentre onderneemt verschillende onderzoeksprojecten rondom bredere kernthema’s. Hierdoor kunnen projecten zich bezighouden met specifieke vragen in context met gerelateerde projecten. Onze drie kernthema's zijn: ‘Europa en Azië’, ‘Mensen, rechten en mensenrechten’ en ‘Levensstijl en cultuur’.

LEES MEER OVER ONZE ONDERZOEKSMISSIE EN ONDERZOEKSTHEMA’S

Europa en Azië

Azië is steeds directer en zichtbaarder aanwezig in Europa; omgekeerd is Europa steeds prominenter aanwezig in Azië. Ons onderzoek op dit terrein richt zich in eerste instantie op verbindingen tussen China en Nederland en zal in een later stadium verbreed worden naar Oost-Azië en Europa.

Project

Chinese investeringen en bedrijven

lees meer
Project

Het effect van de toestroom van Chinese studenten en kenniswerkers in Nederland

lees meer
Project

Hoe kijken Chinese media naar Nederland?

lees meer
Project

China's role in cyber security

lees meer
Project

China, de EU en Nederland- Een Chinees Perspectief

lees meer

Andere projecten onder dit thema

Chinese farm investments in Tajikistan: who drives what, why and how.
Onderzoeker: Irna Hofman

Mensen, rechten en mensenrechten

De vervlechting tussen Azië en Europa heeft niet alleen goede kanten, maar werkt ook mensenrechtenschendingen in de hand. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om Aziatische arbeidsmigranten, zowel in Azië als in de ‘Verlichte’ gemeenschap van de Europese Unie.

Project

Slaven van het systeem: Onderzoek naar Noord-Koreaanse gedwongen arbeid in de EU

lees meer
Project

Follow-up: Slaves to the System, The Global Dimension

lees meer

Andere projecten onder dit thema

Asia and the Global Second War
Onderzoeker: Ethan Mark

North Korean posters digitization
Onderzoeker: Koen de Ceuster

Crime prevention as a pastime: Japanese Citizens’ contribution to low crime rates
Onderzoeker: Erik Herber

Cultuur en levensstijl

De levensstandaard in grote delen van Oost-Azië benadert of overtreft die in Nederland en andere West-Europese landen. Welvaart en mondialisering brengen ook steeds grotere overeenkomsten en een steeds bredere uitwisseling met zich mee. Onder dit thema onderzoeken wij de culturele relaties tussen Oost-Azië en Europa in dit spanningsveld tussen mondialisering en lokalisering.

Project

Te mooi om weg te gooien: Verpakkingsdesign uit Japan

lees meer
Project

Aging Japan: Leading the way into the future

lees meer
Project

Broadcasting the Chinese Dream

lees meer

andere Projecten onder dit thema

How popular culture in Japan has framed the discourse on security in Japan after the 2011 earthquake and tsunami.
Onderzoeker: Bryce Wakefield

How popular culture in Japan has framed the discourse on security in Japan after the 2011 earthquake and tsunami. Onderzoeker: Bryce Wakefield


partners in research and knowledge